Installaties voor een moderne woning - NOVA HUIS

NOVA-HUIS LOGO
Ga naar de inhoud
Bouwen
Installaties in modern gebouwde woningen.

Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat de warm-water en verwarmingsinstallatie automatisch een GAS gestookte ketel is. Ofschoon een gas-gestookte ketel nog steeds, met afstand, het meest efficiente apparaat is worden andere systemen steeds beter en vooral goedkoper.

Er zijn een paar zaken die van belang zijn alvorens u uw keuze kunt maken:

  • Hoe goed laat ik mijn nieuwe huis isoleren? Een goede koude- en warmteweerstand is erg belangrijk. Hoe langer de isolatie in staat is beide zaken (al naar gelang het winter of zomer is) buiten te houden en hoe minder warmte er via de gevels en het dak wegvloeit hoe minder energie u verspeelt. In dat verband is het dan erg logisch ook geen ventilatieroosters meer in de ramen te hebben.  Een minimale RC waarde die u zou moeten willen is 6,0 kwh/m2.
  • Is met het beoogde bouwsysteem een goede kierdichting te realiseren? Het dichten van kieren is een erg onderschat onderdeel van het bouwen van een energiearme woning. Met een goede kierdichting wordt het bekende fenomeen; tochten voorkomen. Tocht veroorzaakt een verstoring van het binnenklimaat en de reeds opgewekte ( en betaalde) warmte kan hierdoor wegvloeien. Bij het zogenaamde ge-isoleerde wandsystemen als Staalframebouw of houtskeletbouw is deze kierdichting perfect en zonder al te veel extra kosten in te brengen. Bij massieve bouwsystemen gaat het ook, doch is het allemaal wat kostbaarder.
  • Hoe wil ik verwarmen en warm water maken? Om zo weinig mogelijk energie te gebruiken is een zogenaamde lage-temperatuur verwarming noodzakelijk. Vloerverwarming is een lage-temperatuur systeem. Het opereert rond de 40 graden. Om dat te maken is aanmerkelijk minder energie nodig dan bij toepassing van hoge-temperatuur systemen. Conventionele radiatoren zijn hoge-temperatuur-systemen. U kunt ook met lucht gaan verwarmen. Om dat efficient toe te passen dient uw  nieuwe woning extreem energiearm te zijn, het zogenaamde passief bouwen is dan ook een absolute voorwaarde.
  • Hoe wilt ik gaan ventileren? Zoals boven reeds is te lezen is het eigenlijk logisch om geen open ventilatie-roosters meer toe te passen. De roosters in de ramen laten in de winter de buitentemperatuur rechtstreeks binnen en dat is erg ongewenst. Het zorgt voor een snellere afkoeling van de ruimtes en tevens (zeker bij grote raampartijen zoals we die in moderne woningen zien) voor een erg onaagenaam klimaat; het "tochten langs de ramen". Een balansventilatie-systeem verwamt verse buitenlucht eerst voor, voordat het de ruimte wordt ingebracht. Systemen met grote diameters buis hebben de voorkeur boven die met kleinere buisdiameters. Grotere buizen verlagen de luchtsnelheid en daarmee tevens het geluid, geluiddempers maken het systeem tenslotte fluisterstil. Een goede ventilatie vraagt deskundige installatie en afstelling en daarmee en doordoor kan het fluisterstil opereren.  

Ergo: als u bovenstaande zaken goed leest merkt u al dat, indien u een spaarzame woning wat energieverbruik betreft wilt, kiest u voor hoge isolatiewaarden en een uitstekende kierdichting. Als verwarmingsafgifte systeem neemt u een lagetemperatuursysteem, in de meeste gevallen vloerverwarming. Het ventilatiesysteem is een gebalanceerd systeem welke de reeds opgewekte warmte hergebruikt. De toe te passen verwarmingsopwekker is een keus welke u kunt maken op basis van beschikbaar budget, terugverdientijd, comfort, onafhankelijkheid van de energiemaatschappij of gewoon de goedkoopste keuze, alles kan, wij adviseren, u bepaald zelf.

Als u bovenstaande zaken onder de loep heeft genomen en advies heeft ingewonnen kunt u de keus maken voor het systeem welke het warme water voor tapwater en verwaming gaat maken. Onder vindt u de meest gangbare systemen.   


Nova-HUIS geen gas meer

Straks geen Gas meer. Maaar wat dan?

 
Amsterdam maakte vandaag bekend in 2050 een aardgasloze stad te willen zijn om de CO2-uitstoot terug te dringen. Alle huizen moeten tegen die tijd dus op een andere manier verwarmd worden. Voor heel Nederland geldt trouwens dat we de komende decennia afscheid nemen van aardgas. Maar daar komt niet één alternatief voor in de plaats. De beste oplossing verschilt per stad, dorp of wijk.  

We zetten de opties op een rij.


 
Gemeente Amsterdam ziet restwarmte, ook wel bekend als stadsverwarming, als het belangrijkste alternatief voor aardgas. Daarbij wordt 'overtollige' warmte van bijvoorbeeld de industrie of afvalverbrandingsinstallaties gebruikt om huizen te verwarmen. Dat gaat via een netwerk van buizen met warm water. Sommige nieuwbouwwijken in Amsterdam, zoals Amstelkwartier, zijn al aangesloten op dit nieuwe warmtenet en hebben geen aansluiting meer op het aardgasnet.
 
Maar voor dit systeem moet er dus wel voldoende restwarmte in de buurt zijn. In Amsterdam komt die warmte van het Afval Energie Bedrijf, dat afval verbrandt in het westen van de stad en van een elektriciteitscentrale van Nuon in buurgemeente Diemen. Verder wordt voor de toekomst gedacht aan warmte van staalfabrikant Tata Steel in IJmuiden, bedrijven in de haven van Amsterdam en datacentra. Niet overal in Nederland is lokaal genoeg industrie om iedereen van restwarmte te voorzien. Onderzoeksbureau CE Delft denkt dat in 2050 zo'n 17 procent van de woningen gebruik zal maken van restwarmte.
 

Aardwarmte
 
Een techniek waar CE Delft de komende decennia veel van verwacht is geothermie, oftewel aardwarmte. Daarbij wordt warm water van een diepte van minstens 500 meter onder de grond naar boven gepompt. Nadat huizen ermee verwarmd zijn, wordt het water weer teruggepompt. De verwachting is dat in 2050 maar liefst 44 procent van de woningen met aardwarmte wordt verwarmd, omdat dit in veel gebieden relatief voordelig aangelegd kan worden.
 
Bij warmte-koudeopslag wordt warm water in de zomer via buizen onder de grond opgeslagen. Dit is veel minder diep dan bij aardwarmte, van een paar meter onder de grond tot zo'n 200 meter. In de winter is dat water dan nog warm genoeg om huizen mee te verwarmen. CE Delft verwacht dat 22 procent van de woningen in 2050 van warmte-koudeopslag gebruik maakt.
 
Aardgas mag dan een keer opraken, maar daarvoor in de plaats kunnen we ook gaan stoken met zogeheten groen gas. Dat is gas dat vrijkomt bij de vergisting van allerlei organisch materiaal, zoals koeienmest en plantenresten uit de landbouw.
 
Het voordeel van groen gas is dat het gewoon via het bestaande gasnet en bestaande ketels vervoerd en verstookt kan worden. Maar er zal bij lange na niet genoeg van zijn om aardgas te vervangen. Dus is de verwachting dat in 2050 slechts 5 procent van de huizen verwarmd kan worden met alleen maar groen gas.

 
Elektrisch
 
En dan hebben we nog de optie van verwarming met elektrische radiatoren. Het elektriciteitsnetwerk ligt er al, en met zonnepanelen kun je ook nog eens een deel van de benodigde elektriciteit zelf opwekken. Toch is de verwachting dat dit maar voor een klein deel van het land een optie is.
 
Want als we massaal elektrisch gaan verwarmen, moet er heel veel in het elektriciteitsnetwerk worden geïnvesteerd, wil het dat aankunnen. Andere opties zijn dan al snel goedkoper. Amsterdam denkt dat enkele wijken, zoals de oude binnenstad en de grachtengordel, elektrisch gaan stoken. Daar is het moeilijker om een restwarmte-net aan te leggen.
 
Er worden her en der in Nederland ook al zogeheten nul-op-de-meter-woningen gebouwd. Dat zijn huizen die, over een heel jaar gezien, meer energie opwekken dan ze verbruiken. Dat wordt bereikt met zonnepanelen en heel goede isolatie. Maar op koude winterdagen met weinig zon hebben deze woningen ook nog gewoon elektriciteit nodig van het netwerk.
 
CE Delft verwacht daarom dat slechts 2 procent van de huizen uiteindelijk puur elektrisch verwarmd wordt. Voor nog eens 10 procent van de huizen verwachten ze een combinatie van elektrisch en groen gas.
 
 
Hoeveel al deze alternatieven voor aardgas de consument gaan kosten, is nog moeilijk te zeggen. De gemeente Amsterdam zegt het belangrijk te vinden dat consumenten in het begin 'gelokt' worden met een prijs die onder hun huidige energierekening ligt. "Het is wel de vraag of dit prijsvoordeel ook in de toekomst zal gelden", zegt de gemeente er meteen bij.
 
"Het wordt wel duurder dan nu", zegt Frans Rooijers, directeur van CE Delft. "Aardgas is vrij goedkoop, wil je de CO2-uitstoot terugbrengen, dan kost dat geld." Hij verwacht dat restwarmte van alle nieuwe opties de goedkoopste zal zijn en ongeveer even duur als aardgas nu. "Aardwarmte en warmte-koudeopslag kan je in veel gebieden ook betaalbaar aanleggen, maar het zal wel ietsje duurder zijn."


 
Rooijers denkt dat gebruikers van groen gas straks het duurst uit zijn. "Aardgas kost nu zo'n 15 cent per kubieke meter. Groen gas is veel duurder om te produceren, dat kost zo'n 60 tot 70 cent, en ik verwacht niet dat die prijs snel zal dalen."
 
En bestaande woningen omtoveren tot nul-op-de-meterwoningen is ook een dure aangelegenheid. Het vergt nu een investering van tussen de 30.000 en 60.000 euro per woning. Er zijn wel allerlei projecten in Nederland gaande waarbij wordt bekeken hoe die kosten omlaag kunnen.

Bron: NOS.NL

NOVA-HUIS installaties voor moderne energiearme woningen
GAS Gestookte CV ketel
NOVA-HUIS installaties voor moderne energiearme woningen
Hybride Luchtwarmtepomp met GAS Gestookte CV ketel
NOVA-HUIS installaties voor moderne energiearme woningen
Hybride Luchtwarmtepomp met GAS Gestookte CV ketel en zonneboiler
NOVA-HUIS installaties voor moderne energiearme woningen
Lucht-water warmtepomp met zonneboiler
NOVA-HUIS installaties voor moderne energiearme woningen
Aardwarmtepomp met zonneboiler
NOVA-HUIS installaties voor moderne energiearme woningen
Pelletketel
NOVA-HUIS installaties voor moderne energiearme woningen
Thermo-dynamisch systeem
Terug naar de inhoud