Bouwen met moderne energiearme bouwmethode - NOVA HUIS

NOVA-HUIS LOGO
Ga naar de inhoud
Bouwen
Bouwen van moderne kubistische woningen.

U kunt uw een nieuwe woning met diverse bouwmethoden laten bouwen. Belangrijk is dat u een methode kiest welke toekomstbestendig, duurzaam en energiearm is.

Onder toekomstbestendig verstaan we dat het ontwerp van de woning, als het niet gelijk levensloopbestendig wordt gebouwd, de mogelijkheid biedt om dat later eventueel wel te kunnen laten aanpassen. Op z'n minst zou er een voorbereiding moeten zijn op wat later komt, voor u of voor de volgende eigenaar. Een dergelijke voorbereiding levert tevens een positieve bijdrage bij eventuele verkoop.

Het begrip duurzaam is langzaam maar zeker een container-begrip geworden; het wordt te pas en te onpas gebruikt. Met duurzaam bedoelen wij dat er is nagedacht over de materialen bij de productie en over de recycle-baarheid van de materialen. Maar duurzaam betekend ook dat materialen lang mee gaan en onderhoudsarm zijn.

Energiearm bouwen kan op meerdere manieren, doch in de de hedendaagse viesie van logisch nadenken moet het zogenaamde passief-bouwen het uitgangspunt zijn. Met deze methode verkrijgt u niet alleen een energiearme woning maar tevens een erg comfortabel leefklimaat, zowel in de winter als in de zomer. Tevens bespaart het toepassen van het concept passief-bouwen op de kosten van installaties en de op de uiteindelijke energiekosten.

NOVA-HUIS heeft uit de beschikbare systemen, op basis van kwaliteit en voorkeur van onze opdrachtgevers, een selectie gemaakt uit 2 systemen:


Zodra het ontwerp door welstand is goedgekeurd informeert NOVA-HUIS uitgebreid over de voor- en nadelen van de bouwsystemen. Op basis daarvan maakt u uw keuze.

Terug naar de inhoud